Deklaracje Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Deklaracje ZUS można podzielić na parę różnych kategorii, jednak najważniejsze są dwie: deklaracje zgłoszeniowe i deklaracje rozliczeniowe

Pierwsze z nich- deklaracje rozliczeniowe składane są w trakcie prowadzenia działalności. Są to deklaracje, które składają się z głównego formularza (ZUS DRA) i załączników, zwanych imiennymi raportami. 

 • ZUS DRA, to jest miesięczna deklaracja rozliczeniowa, w której podatnik ma za zadanie rozliczyć wszystkie składki i świadczenia. Każdy ZUS DRA musi posiadać trzy załączniki: dwa dotyczące wysokości składek i jeden dotyczący ich wyrejestrowania
  • ZUS RCA– raport ze wskazanymi należnymi składkami i wypłaconymi świadczeniami, gdy ubezpieczony podlega pełnemu ubezpieczeniu społecznemu
  • ZUS RZA– raport o składkach, gdy ubezpieczony podlega tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu
  • ZUS RSA– raport w wypłaconych świadczeniach
  • ZUS RPA– raport o przychodach ubezpieczonego i okresach pracy nauczycielskiej
  • ZUS DRA cz. II- raport składany raz na rok, gdy przedsiębiorca nie zatrudnia pracowników
  • ZUS RCA cz. II- raport, który należy wypełnić zamiast ZUS DRA cz. II, gdy przedsiębiorca zatrudnia pracowników

Natomiast  zgłoszeniowe deklaracje ZUS– jak sama nazwa wskazuje, są to deklaracje, które mają na celu “zgłoszenie” płatnika do pewnych świadczeń:

 • ZUS ZUA– jest to deklaracja składana w momencie zgłoszenia pracownika lub siebie do ubezpieczeń, gdy osoba ta jest objęta pełnym ubezpieczeniem społecznym
 • ZUS ZZA– jest to formularz, który jest składany w momencie zgłoszenia pracownika lub siebie do ubezpieczeń, gdy osoba ta jest objęta tylko ubezpieczeniem zdrowotnym
 • ZUS ZIUA– deklaracja stosowana do zmiany danych osoby wcześniej ubezpieczonej
 • ZUS ZCNA– formularz służący do zgłaszania rodziny pracownika lub podatnika do ubezpieczenia zdrowotnego (lub do rezygnacji z niego)
 • ZUS ZWUA– deklaracja składana w wypadku wyrejestrowania z ubezpieczenia społecznego i/lub zdrowotnego

Deklaracje te należy złożyć w terminie:

 • do 5. dnia miesiąca- jednostki i zakłady budżetowe
 • do 10. dnia miesiąca- osoby fizyczne płacące wyłącznie za siebie
 • do 15. dnia miesiąca- wszyscy pozostali płatnicy 

Pozostałe ważne deklaracje:

 • ZUS ZSWA-informacje dotyczące pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach
 • ZUS RMUA– informacja dotycząca odprowadzanych za pracownika składek 
 • ZUS IWA– informacja o danych dotyczących ubezpieczenia wypadkowego