Czym jest RODO?

RODO, czyli rozporządzenie o ochronie danych osobowych, stanowi przepisy mówiące o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy o swobodnym przepływie danych osobowych.

Firma (również biura rachunkowego) zobowiązane są wykazać, że udzielona została zgoda:

  • świadoma
  • specyficzna
  • dobrowolna
  • konkretna.

Głównie chodzi o to, aby klienci (np. biur rachunkowych) nie mieli wątpliwości kto i w jaki sposób przetwarza ich dane. Zgodna nie może zostać udzielona pod „presją” lub poprzez stosowanie nieuczciwych taktyk.

Warto również zaznaczyć, że każda osoba powinna mieć możliwość rezygnacji z wcześniej udzielonej zgody.

Zgoda jest ważna tylko wtedy, gdy informuje o tożsamości administratora/kontrolera danych, celach każdej operacji przetwarzania, typach pozyskiwanych i używanych danych, możliwościach wycofania zgody, ewentualnie podejmowanych automatycznie decyzjach, ewentualnym przesyłaniu danych do krajów trzecich.