Czym jest plan kont i dlaczego jest tak ważny dla przedsiębiorców?

Plan kont zostaje opracowany przez daną jednostkę oraz stanowi odniesienie do wszystkich księgowań. Celem jest stworzenia jest uporządkowanie ewidencji operacji gospodarczych. Istotne jest, aby podczas jego tworzenia uwzględnić obowiązujące przepisy prawne.

Plan kont określa porządek poszczególnych ksiąg w księgach rachunkowych.

Istnieje możliwość, aby w kilku firmach funkcjonował taki sam plan kont.

Zasady tworzenia planu kont regulują przepisy Ustawy u Rachunkowości.

Dlaczego stworzenie planu kont jest ważne dla przedsiębiorców?
Właściciele firm mają możliwość kontroli firmy na podstawie stworzonego planu kont oraz sposobu dokonywanych księgowań. W odpowiednio sporządzonym planie kont przedsiębiorca ma możliwość sprawdzenia m.in.:
– przychodów
– kosztów
– marży

Czy istnieje możliwość zmiany planu kont? Tak, jednak tej zmiany można dokonać od stycznia każdego roku.

Odpowiednio prowadzona księgowość oraz właściwe księgowania operacji gospodarczych dostarczają przedsiębiorcom ogrom informacji usprawniających zarządzanie przedsiębiorstwem.