Czym jest kod PKD?

Decydując się na rejestrację spółki przyszły przedsiębiorca musi pamiętać o obowiązku doboru odpowiednich kodów PKD stanowiących określenie przedmiotu działalności. Jaki kod PKD wybrać? Ile można wybrać kodów PKD do jednej działalności?

Kod PKD informuje o tym czy zajmuje się dana działalność funkcjonująca na rynku.

Obowiązkiem przedsiębiorcy jest wskazanie jednego kodu głównego na poziomie podklasy, który określi przeważającą działalność i dodatkowo:

  • do 9 kodów dodatkowych (w przypadku spółek),
  • nieograniczoną liczbę kodów dodatkowych (w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej).

 

Wybierając kody PKD należy zwrócić uwagę, że niektóre z nich wymagają:

  • rejestracji do VAT
  • posiadania licencji, zezwoleń
  • stosowania kasy fiskalnej
  • stosowania określonej formy opodatkowania

Przedsiębiorcy muszą również pamiętać o obowiązku aktualizacji danych w przypadku zmiany podstawowego przedmiotu działalności. Za nieprawidłowy kod grozi kara grzywny albo kara ograniczenia wolności

 

Wybór kodów PKD dla E-COMMERCE