Blog

E-faktury w firmie

Elektroniczny obieg dokumentów oraz przechowywanie ich, jako cyfrowych zapisów jest coraz bardziej popularny w firmach. Dzięki szerokiemu i szybkiemu rozwojowi cyfryzacji już dzisiaj przedsiębiorcy mogą załatwiać wiele spraw nawet urzędowych …

Kto musi podpisać sprawozdanie finansowe?

Wielu przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy z tego jak ważne jest złożenie odpowiedniego podpisu na przygotowanym sprawozdaniu finansowym. Kto powinien podpisać e-sprawozdanie finansowe? Czy forma elektroniczna sprawozdania finansowego wymaga posiadania …

Nowy termin CIT-8

CIT-8 to zeznanie podatkowe o podatku dochodowym od osób prawnych. Zazwyczaj składane jest do końca marca w kolejnym roku podatkowym. Ministerstwo Finansów podpisało rozporządzenie, dzięki któremu przedłużony został termin na …

JPK_V7 bez czynnego żalu

Program Nowy Ład wprowadził wiele zmian również w Kodeksie Karnym Skarbowym. W K.k.s. zmieniony został zapis art.61a mówiący o tym, że podatnik, który złożył błędną czy nieprawidłową deklarację lub księgę …

Indywidualny rachunek podatkowy

Indywidualny rachunek podatkowy (inaczej określany jako mikrorachunek podatkowy) został wprowadzony w 2020 roku. Celem jego wdrożenia jest uproszczenie procedur związanych z wpłatą określonych podatków i regulowaniem zobowiązań podatkowych. Warto zaznaczyć, …

Klasyfikacja sprawozdań finansowych

Czym jest sprawozdawczość finansowa? Jakie informacje powinna obejmować? Sprawozdawczość finansowa stanowi źródło informacji na temat sporządzanych przez jednostkę finansową sprawozdań tworzonych na podstawie prowadzonej ewidencji księgowej. Przedstawiane informacje opierają się …

Doręczenie elektroniczne 2022

W ubiegłym roku weszły w życie przepisy ustawy o doręczeniach elektronicznych. Zgodnie z ich zapisami określone podmioty są zobowiązane do stosowania nowych zasad w zakresie wymiany korespondencji z organami administracji …

Sprawozdanie finansowe jednostki mikro

Na wstępie tego artykułu warto zaznaczyć, że sprawozdanie finansowe jednostki mikro zawiera mniej informacji niż rozbudowane sprawozdanie większego podmiotu. Zakres obowiązkowych informacji podawanych w sprawozdaniu zależy od wielkości firmy. Jednostki …

Czym jest kod PKD?

Decydując się na rejestrację spółki przyszły przedsiębiorca musi pamiętać o obowiązku doboru odpowiednich kodów PKD stanowiących określenie przedmiotu działalności. Jaki kod PKD wybrać? Ile można wybrać kodów PKD do jednej …

Rozliczenia międzyokresowe czynne

Czym są rozliczenia międzyokresowe czynne? Co zalicza się w ten rodzaj rozliczeń? Rozliczenia międzyokresowe czynne zgodnie z przepisami prawa wykazują saldo debetowe, które oznacza środki zaangażowane w rozliczeniach z tytułu …