Blog

Mikrorachunek podatkowy

Sprawdź kim jest mały podatnik? Wdrożenie indywidualnych mikrorachunków podatkowych miało miejsce 1 stycznia 2021 r. Od tego czasu każdy podatnik ma przypisany swój własny rachunek płatniczy. Indywidualne rachunki podatkowe służą …

Opodatkowanie kartą podatkową

Polski system podatkowy, nakłada na firmy obowiązek opodatkowania. Jedną z form opodatkowania działalności gospodarczej, uznawana za najprostszą jest karta podatkowa. Korzystanie z opodatkowania kartą podatkową jest klarowne i proste. Jednak …

Jak zmienić biuro rachunkowe?

Obsługa księgowa firmy to nie tylko rozliczenia podatkowe i księgowe. Profesjonalne biuro rachunkowe musi skupić się na rozwoju firmy oraz optymalizacji jej kosztów. Jeśli Twoje obecne biuro nie spełnia swojej …

Mały podatnik

Kim jest mały podatnik? Jakie przywileje przysługują małemu podatnikowi? Zgodnie z zapisami Ustawy o VAT pojęciem „małego podatnika” określamy podatnika, u którego wartość sprzedaży nie była wyższa w poprzednim roku …

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Pośród uproszczonych form księgowości znajdziemy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Jest to forma opodatkowanie, której podstawę stanowi osiągnięty przez przedsiębiorcę przychodów ( bez uwzględnienia kosztów). Mimo, że ryczałty jest uproszczoną formą …

Doradztwo podatkowe

W ramach usług księgowych często spotkać się można, ze świadczeniem pomocy w zakresie podatków. Z racji, że księgowość ściśle wiąże się z podatkami w firmie, biura rachunkowe posiadają specjalistów, którzy …

Czym są dowody księgowe?

Dowody księgowe to prawidłowo sporządzone dokumenty źródłowe odzwierciedlające daną operację gospodarczą w jednostce. Dowody księgowe, wystawione w poprawny sposób, stanowią podstawę zapisów księgowych. Dowód księgowy musi odpowiadać ściśle określonym wymaganiom …