Blog

Wykaz środków trwałych

Często wykaz środków trwałych wśród przedsiębiorców mylony jest z ewidencją środków trwałych. Wynika to głównie z podobizny znaczeniowej, natomiast według prawa są to dwa różne pojęcia. Wykaz środków trwałych jest …

Remanent

Osoby prowadzące własną działalność zobowiązane są do przeprowadzenia przynajmniej raz w roku remanentu, który stanowi wewnętrzną kontrolę realnej wartości stanu magazynowego firmy. Do dokumentów potwierdzających ilość posiadanych materiałów zaliczamy faktury, …

Księgowość prostej spółki akcyjnej

Od lipca ilość spółek do wyboru zostało powiększona o nowy typ spółki kapitałowej – prostą spółkę akcyjną. Przedsiębiorcy długo wyczekiwali ostatecznego terminu wdrożenia P.S.A. na rynek. Prosta spółka akcyjna charakteryzuje …

Czym jest RODO?

RODO, czyli rozporządzenie o ochronie danych osobowych, stanowi przepisy mówiące o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy o swobodnym przepływie danych osobowych. Firma (również biura …