Księgowość prostej spółki akcyjnej

Od lipca ilość spółek do wyboru zostało powiększona o nowy typ spółki kapitałowej – prostą spółkę akcyjną. Przedsiębiorcy długo wyczekiwali ostatecznego terminu wdrożenia P.S.A. na rynek. Prosta spółka akcyjna charakteryzuje …

Czym jest RODO?

RODO, czyli rozporządzenie o ochronie danych osobowych, stanowi przepisy mówiące o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy o swobodnym przepływie danych osobowych. Firma (również biura …

Urlop macierzyński a koszty pracodawcy

Z urlopu macierzyńskiego skorzystać mogą osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, którym urodziło się dziecko lub, w określonych przypadkach, osobom które dziecko przysposobiły. Komu przysługuje urlop macierzyński? Jak długo …

Stosunek cywilnoprawny

Zgodnie z przepisami prawa cywilnego stosunek cywilnoprawny charakteryzuje się tym, że jedna strona zostaje zobowiązana do wykonania określonej czynności a druga posiada odpowiednie uprawnienia. Warto jednak zaznaczyć, że istnieją również …

Outsourcing rachunkowości

Wielu przedsiębiorców decyduje się na outsourcing rachunkowości, którego celem jest optymalizacja kosztów oraz powierzenie spraw księgowych i podatkowych w ręce specjalistów. Outsourcing rachunkowości pozwala również na: – podniesienie efektywności procesów …

Krajowa Administracja Skarbowa

Krajowa Administracja Skarbowa jest organem administracji skarbowej oraz celem, której zadaniem jest przede wszystkim kontrola spraw podatkowych oraz wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Podmiotem nadzorującym KAS …

Kto może prowadzić księgowość spółki?

Założenie spółki nakłada na przedsiębiorcę różne obowiązki i zadania. Jedną z obowiązkowych czynności, jakie zobowiązany jest pełnić właściciel firmy jest kompleksowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Prawidłowy i przejrzysty zapis dokumentacji księgowej …